קולקציה: מערכת SensorSafe 2.0 - מערכת שמצילה חיים!

המוצרים שלנו מאפשרים נסיעה בטוחה, מתקדמת ונוחה עם מערכת הבטיחות המתקדמת SensorSafe 2.0 הצמודה לקליפ החזה של תינוקך במושב הבטיחות

המערכת מתריעה על מגוון פרמטרים החשובים לשלומו ובטיחותו של התינוק והיא מונעת שכחת ילדים ברכב

המערכת תואמת את תקן הבטיחות החדש שנכנס לתוקפו באוגוסט 2021

מערכת התראה זו מקיימת את הדרישות המפורטות בתקנה 83ד' לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961

המוצרים שלנו מאפשרים נסיעה בטוחה, מתקדמת ונוחה עם מערכת הבטיחות המתקדמת SensorSafe 2.0 הצמודה לקליפ החזה של תינוקך במושב הבטיחות

המערכת מתריעה על מגוון פרמטרים החשובים לשלומו ובטיחותו של התינוק והיא מונעת שכחת ילדים ברכב

המערכת תואמת את תקן הבטיחות החדש שנכנס לתוקפו באוגוסט 2021

מערכת התראה זו מקיימת את הדרישות המפורטות בתקנה 83ד' לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961

4 מוצרים