הצהרת נגישות

הצהרת נגישות
הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך יוני 23
נובל אינפיניטי, חברת ייבוא ושיווק מוצרים לתינוקות, אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.
מהות אתר אינטרנט נגיש
אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .
ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט
התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה AA/A ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.
האתר נבדק מעת לעת כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.
פרוט הפטורים של האתר
לא קיימים פטורים , האתר נגיש על כל רכיביו בשלב זה
הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)
לא קיימים בשלב זה
ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט
באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים: Firefox /  Safary /Edge / Chrome  ובתוכנות קוראות מסך NVDA / Jaws/ Voiceover.
שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר
האתר מונגש 
דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור: 
במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולציין בפנייה שיופנה לרכז הנגישות של הארגון:
 מייל infocybexil@gmail.com
טלפון 098765941